Comharchumann Forbartha Árann Teo
Back to Home Email Us

 

Baile


Áras RónáinIs ceann de na héachtaí é seo is mó a chuireann bród orainn: Áras Rónáin – a chuireann ar fáil cúram lánaimseartha do na hAosaigh / Seandaoine maraon le tithíocht shóisialta.

Fostaíonn an Comharchumann I bpáirtíocht leis an FSS / HSE foireann 20 duine san Áras. Chaitheamar cúig bliana déag I mbun feachtais bhrú agus achainí leis an áis seo a chur ar fáil, mar gur in Árainn a theastaigh uainn cúram a dhéanamh dár sean, agus ní in áit éigin ar thír mhór.

Cóstas Iomlán: € 3.3 Milliún.


 

Áras Ronáin

 

 


 
 
Comhar na nOileáin Teo
Plean Forbartha Náisiúnta
An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta
Leadar
Ciste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe
 
Maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, 2007-2013
Funded by the Irish Government under the National Development Plan 2007-2013

 
Fuair an togra seo tacaíocht deontais ó Chlár Forbartha
Tuaithe Chomhar na nOileán Teo atá maoinithe ag
Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta na hÉireann
2007-2013 agus ag Ciste Talmhaíochta na hEorpa don
Fhorbairt Tuaithe: Infheistiú á dhéanamh ag an Eoraip
i gCeantair Tuaithe.

This project received grant aid from Comhar na nOileán
Teo’s Rural Development Programme which is financed
by the Irish Government under the Rural Development
Programme Ireland 2007-2013 and by the European
Agricultural Fund for Rural Development: Europe
investing in Rural Areas.

VAT No: 6517312E Comharchumann Forbartha Árann Teo., Ionad Fiontair Cholm Ó hIarnáin,
Cill Rónáin, Árainn, Cuan na Gaillimhe.
Fón: 099 61354/61394 Facs: 099 61454 eolas@cfarann.ie    www.cfarann.ie