Comharchumann Forbartha Árann Teo
Back to Home Email Us

 

Baile


Breoslan Árann

Sa mbliain 2006 dhún stáisiún príobháideach peitril síos san oileán, rud a d’fhág an pobal gan soláthar breosla (peitreal / diesel).
Bhí géarchéim ann agus is faoi Comharchumann Forbartha Árann mar eagraíocht forbartha a bhí sé teacht ar réiteach fónta.

Dhún an stáisiún peitril mar nach raibh sé inmharthana (níorbh fhéidir é a rith mar ghnó); chaithfeadh Comharchumann Forbartha Árann teacht ar réiteach a sheachnódh sin.
Bheartaíomar oibriú le diesel amháin, mar go lú go mór an caipiteal agus costais reáchtála diesel ná peitril. D’iarramar maoiniú dó seo, maraon le cead pleanála d’ionad dáiliúcháin, agus cheannaíomar truc / taincéar nua.

Feabhra 2008 d’osclaíomar ár stáisiún dáiliúcháin – Breosla Árann. Oibrítear le cárta é, gan airgead tirim ar bith a láimhseáil.

An Córas nua cártaí ata ar fáil againn.

24 uair 7 lá na seachtaine. Is córas atá ag oibriú iontach agus tá pobal árann ann sásta leis.

 


 
 
Comhar na nOileáin Teo
Plean Forbartha Náisiúnta
An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta
Leadar
Ciste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe
 
Maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, 2007-2013
Funded by the Irish Government under the National Development Plan 2007-2013

 
Fuair an togra seo tacaíocht deontais ó Chlár Forbartha
Tuaithe Chomhar na nOileán Teo atá maoinithe ag
Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta na hÉireann
2007-2013 agus ag Ciste Talmhaíochta na hEorpa don
Fhorbairt Tuaithe: Infheistiú á dhéanamh ag an Eoraip
i gCeantair Tuaithe.

This project received grant aid from Comhar na nOileán
Teo’s Rural Development Programme which is financed
by the Irish Government under the Rural Development
Programme Ireland 2007-2013 and by the European
Agricultural Fund for Rural Development: Europe
investing in Rural Areas.

VAT No: 6517312E Comharchumann Forbartha Árann Teo., Ionad Fiontair Cholm Ó hIarnáin,
Cill Rónáin, Árainn, Cuan na Gaillimhe.
Fón: 099 61354/61394 Facs: 099 61454 eolas@cfarann.ie    www.cfarann.ie