Comharchumann Forbartha Árann Teo
Back to Home Email Us

 

Baile


Coiste

(13 dhuine de phobal an Oileáin)

Bainisteoir

Bainisteoir Cúnta

Riarthóir

Bainisteoir faoi Oiliúint (nua-cheaptha)


Fó–Choistí den Chomharchumann

Sa mbliain 1991, an t-am a bunaíodh Comharchumann Forbartha Árann, bhí go leor coistí éagsúla san oileán a raibh obair thábhachtach ar siúl acu. Ach ó bhíodar scartha óna chéile, ní bhídís uileag ag obair as láimh a chéile, rud a d’fhág go mba lLeasc le áisíneachta tacaíochta (ranna rialtas m.sh.) déileáil leo.
Chuireamar romhainn dá bhrí sin na coistí éagsúla a thabhairt le chéile, cabhrú leo nuair ba ghá, ach gan cur isteach orthu. Bhí toradh maith air seo: Bhí beagnach gach uile choiste sásta teacht le chéile faoi scáth an Comharchumann.

Fó – Choistí
De chuid an ChomharchumainnStruchtúr

De Bharr ár réimse leathan gníomhaíochtaí agus ar n-ualach trom oibre, tionóltar cruinnithe coiste go minic (faoi dhó sa mí).
Bíonn tinreamh maith ann – tá baill an choiste díograiseach i mbun na hoibre.
Ag tús na bliana leagtar amach Plean Oibre Bliantúil; sin é ár “mbíobla” don bhliain atá romhainn.
Ach tarlaíonn rudaí gan choinne amannta a gcaitear déileáil leo freisin: Níl mór mar sin solúbthacht áithrid a bheith sa bplean sna cásanna sin.

Cuntais

Uair sa mhí, ag cruinniú coiste tugtar briseadh síos (mion-léiriú) ar fhigiúir na gcuntas, ag léiriú cén fáltas agus cén caiteachas atá inár bpríomh-chuntas. Deich gcinn de chuntais éagsúla (nó Fochuntais) bainc atá á láimhseáil againn – an príomh chuntas agus na cuntais a bhaineann lenár dtionscnaimh éagsúla.

Maoiniú

Tá aitheantas tugtha do Comharchumann Forbartha Árann ag Údarás na Gaeltachta agus maoiniú dá réir. Faigheann muid deontais reáchtála de €120,00 chun íoc as tuarastal, árachas, IMAT
(PAYE, nó íoc mar a thuillir) aAgus (PRSI, nó Árachas Sóisialta-costais a bhaineann le oifig chruachúiseach.)


 


 
 
Comhar na nOileáin Teo
Plean Forbartha Náisiúnta
An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta
Leadar
Ciste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe
 
Maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, 2007-2013
Funded by the Irish Government under the National Development Plan 2007-2013

 
Fuair an togra seo tacaíocht deontais ó Chlár Forbartha
Tuaithe Chomhar na nOileán Teo atá maoinithe ag
Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta na hÉireann
2007-2013 agus ag Ciste Talmhaíochta na hEorpa don
Fhorbairt Tuaithe: Infheistiú á dhéanamh ag an Eoraip
i gCeantair Tuaithe.

This project received grant aid from Comhar na nOileán
Teo’s Rural Development Programme which is financed
by the Irish Government under the Rural Development
Programme Ireland 2007-2013 and by the European
Agricultural Fund for Rural Development: Europe
investing in Rural Areas.

VAT No: 6517312E Comharchumann Forbartha Árann Teo., Ionad Fiontair Cholm Ó hIarnáin,
Cill Rónáin, Árainn, Cuan na Gaillimhe.
Fón: 099 61354/61394 Facs: 099 61454 eolas@cfarann.ie    www.cfarann.ie