Comharchumann Forbartha Árann Teo
Back to Home Email Us

 

Baile


Amach ó chósta thiar na hÉireann, i mbéal chuan na Gaillimhe, atá na trí Oileáin Árann.
Tá a n-Oidhreacht Chultúrtha ar leith féin acu maidir le Geolaíocht (carraig agus talamh),
le seandálaíocht agus le cultúr / teanga.
Bun-chloch na mórthíre (Conamara), is cloch eibhir í, ach is í an aolchloch agus scealla ina sraitheanna atá in Árann.

Faightear suas le ceithre chéad speiceas plandaí maroon le lear mór fia-dhúlra ar an aolchloch lom seo agus síos go cladach.
Thar aon ní eile is í an t-oileán seo Árainn / Inis Mór is baile do 836 duine.
Bunaíodh Comharchumann Forbartha Árann i 1991 le freastal ar riachtanais an phobail seo.
Mar sin thosaíonn scéal Comharchumann Forbartha Árann.

Thuig an Pobal, má bhí Árainn le dul chun cinn ó thaobh saol sóisialta agus eacnamaíochta agus ó thaobh infrastructure (uisce, báid, bóithre & rl), go raibh gá le eagraíocht a mbeadh seasamh oifigiúil aici.
Bhí bun seirbhísí go leor in easnamh; bhí deacrachtaí taistil, costas ard maireachtála, lion an phobail ag titim, inimirce, dífhostaíocht agus ceal seirbhísí don óige agus d’aosaigh (seandaoine) an oileáin. Bhí gá le eagraíocht oifigiúil-agus láidir.

Tháinig Comharchumann Forbartha Árann ar an saol i 1991, arna bhunú ag grúpa oileánach a thuig gurbh shóid é an t-aon bhealach lenár n-iliomad fadhbanna a réiteach.

 


 
 
Comhar na nOileáin Teo
Plean Forbartha Náisiúnta
An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta
Leadar
Ciste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe
 
Maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, 2007-2013
Funded by the Irish Government under the National Development Plan 2007-2013

 
Fuair an togra seo tacaíocht deontais ó Chlár Forbartha
Tuaithe Chomhar na nOileán Teo atá maoinithe ag
Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta na hÉireann
2007-2013 agus ag Ciste Talmhaíochta na hEorpa don
Fhorbairt Tuaithe: Infheistiú á dhéanamh ag an Eoraip
i gCeantair Tuaithe.

This project received grant aid from Comhar na nOileán
Teo’s Rural Development Programme which is financed
by the Irish Government under the Rural Development
Programme Ireland 2007-2013 and by the European
Agricultural Fund for Rural Development: Europe
investing in Rural Areas.

VAT No: 6517312E Comharchumann Forbartha Árann Teo., Ionad Fiontair Cholm Ó hIarnáin,
Cill Rónáin, Árainn, Cuan na Gaillimhe.
Fón: 099 61354/61394 Facs: 099 61454 eolas@cfarann.ie    www.cfarann.ie