Comharchumann Forbartha Árann Teo
Back to Home Email Us

 

Baile


Iompar Bus

Iompar Bus an PhobailI 1994, tháinig deireadh leis an seirbhís bus poiblí san Oileán. Duine a bhí á oibriú ar bhonn príobháideach, agus ní raibh an gnó ag íoc as féin.

Bhí muintir an Oileáin gan seirbhís ríthábhachtach, agus iarradh ar Comharchumann Forbartha Árann tabhairt faoina reáchtáil.

Le cabhair dheontais ó Roinn na Gaeltachta cheannaíomar bus nua.

Thug an scéim iompair tuaithe agus Údarás na Gaeltachta maoiniú freisin dúinn chuige seo. Seirbhís is ea an bus seo atá ríthaíshachtach do shean agus d’óg agus don phobal I gcoitinne. Gan cabhair agus deontais Stáit, ní íocfaidh an tseirbhís a bealach, ach ní féidir déanamh dá huireasa. Chomh maith le seirbhís iompair sé lá sa tseachtain, freastalann Comharchumann Forbartha Árann, ar an Naíonra, an Ghairmscoil, ar Chlub na nÓg agus Bingó. Sársheirbhís curtha ar fáil againn a shásaíonn riachtanais an phobail.

 

 


 
 
Comhar na nOileáin Teo
Plean Forbartha Náisiúnta
An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta
Leadar
Ciste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe
 
Maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, 2007-2013
Funded by the Irish Government under the National Development Plan 2007-2013

 
Fuair an togra seo tacaíocht deontais ó Chlár Forbartha
Tuaithe Chomhar na nOileán Teo atá maoinithe ag
Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta na hÉireann
2007-2013 agus ag Ciste Talmhaíochta na hEorpa don
Fhorbairt Tuaithe: Infheistiú á dhéanamh ag an Eoraip
i gCeantair Tuaithe.

This project received grant aid from Comhar na nOileán
Teo’s Rural Development Programme which is financed
by the Irish Government under the Rural Development
Programme Ireland 2007-2013 and by the European
Agricultural Fund for Rural Development: Europe
investing in Rural Areas.

VAT No: 6517312E Comharchumann Forbartha Árann Teo., Ionad Fiontair Cholm Ó hIarnáin,
Cill Rónáin, Árainn, Cuan na Gaillimhe.
Fón: 099 61354/61394 Facs: 099 61454 eolas@cfarann.ie    www.cfarann.ie