Comharchumann Forbartha Árann Teo
Back to Home Email Us

 

Baile


An tIonad Fiontair

An tIonad FiontairIonad Fiontair Cholm Ó hIarnáin

Ainmnítear an tIonad as Colm Ó hIarnáin, duine de na daoine is tréine agus is déine a d’oibrigh ar son Árann. Rugadh Cóilí I 1922 agus chaith sé a shaol ag obair le leas an phobail.
Ba é a thug ar Bhanc na hÉireann fó-oifig a oscailt ar an oileán agus a spreag bunú sheirbhís Aer Árann do na trí oileáin. Ba é freisin a bhí ina ceann feadhna ar an mbád Tarrthála.
Bhásaigh Cóili I 1996, ar dheis Dé go raibh a Anam.

Osclaíodh an tIonad Fiontair I 2007, mar gur géar, dá linn, a theastaigh a leithéid san oileán.
Théis dúinn cead pleanála a fháil, thug Údarás na Gaeltachta maoiniú lena aghaidh. Istigh san Ionad tá:

  • ár n-oifigí féin (Comharchumann Forbartha Árann)

  • seomra cruinnithe


  • an oifig leasa pobail


  • an Leabharlann poiblí


  • agus oifigí le ligean ar cíos.

Costas Iomlán : € 1.3 milliún.

 


 
 
Comhar na nOileáin Teo
Plean Forbartha Náisiúnta
An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta
Leadar
Ciste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe
 
Maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, 2007-2013
Funded by the Irish Government under the National Development Plan 2007-2013

 
Fuair an togra seo tacaíocht deontais ó Chlár Forbartha
Tuaithe Chomhar na nOileán Teo atá maoinithe ag
Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta na hÉireann
2007-2013 agus ag Ciste Talmhaíochta na hEorpa don
Fhorbairt Tuaithe: Infheistiú á dhéanamh ag an Eoraip
i gCeantair Tuaithe.

This project received grant aid from Comhar na nOileán
Teo’s Rural Development Programme which is financed
by the Irish Government under the Rural Development
Programme Ireland 2007-2013 and by the European
Agricultural Fund for Rural Development: Europe
investing in Rural Areas.

VAT No: 6517312E Comharchumann Forbartha Árann Teo., Ionad Fiontair Cholm Ó hIarnáin,
Cill Rónáin, Árainn, Cuan na Gaillimhe.
Fón: 099 61354/61394 Facs: 099 61454 eolas@cfarann.ie    www.cfarann.ie