Comharchumann Forbartha Árann Teo
Back to Home Email Us

 

Baile


Gradam Pobail na Gaeltachta 2008 – An Chead Duais

Árann abú! Céard eile is féidir linn a rá tar éis an bua iontach a bhí ag Comharchumann Forbartha Árann sa gcomórtas is mó a d'eagraigh Údarás na Gaeltachta riamh d'eagrais phobail na Gaeltachta. Bhí naoi gcomharchumann as 30 ar an ngearrliosta. Rinneadh tri Chlár teilifís fúthu a craoladh ar TG4. Ansin bhí searmanais mór foirmealta in Óstán Radisson i nGaillimh oíche Dé Domhnaigh an 30ú Samhain leis na torthaí a craoladh beo ar TG4. Bhí áthas an domhain orainn nuar a fógraíodh go raibh an chéad duais €20,000 agus trófaí álainn luachmhar buaite ag an gComharchumann.

B'iontach an t-aitheantas é seo don choiste agus don fhoireann, go hairithe nuair a dúirt na moltóirí gurb é Comharchumann Forbartha Árann an Comharchumann is fearr sa nGaeltacht ó thaobh bainistíochta, feidhmiú an choiste, cinnireachta, seirbhísí don phobal agus bainistíocht airgid. Is aitheantas iontach é seo don oileán agus do phobal an oileáin.

In the most prestigious community awards event ever organised by Údarás na Gaeltachta the Comharchumann won the first prize of €20,000 and a specially commissioned trophy at a gala presentation awards ceremony in the Radisson Hotel in Galway on Sunday 30ú November. The Gradam Pobail na Gaeltachta awards ceremony was broadcast live on TG4 and adjudicators stated that Comharchumann Forbartha Árann was a model community development organisation. There were nine community development organisations co-ops short listed for the Final.

Tá pictiúir don gradaim pobail ar an nuachtlitir 2008 a chuir mé agat ar 26/08/2010 ar ríomhphoist is féidir cúpla ceann acu sin a úsáid.

 


 
 
Comhar na nOileáin Teo
Plean Forbartha Náisiúnta
An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta
Leadar
Ciste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe
 
Maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, 2007-2013
Funded by the Irish Government under the National Development Plan 2007-2013

 
Fuair an togra seo tacaíocht deontais ó Chlár Forbartha
Tuaithe Chomhar na nOileán Teo atá maoinithe ag
Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta na hÉireann
2007-2013 agus ag Ciste Talmhaíochta na hEorpa don
Fhorbairt Tuaithe: Infheistiú á dhéanamh ag an Eoraip
i gCeantair Tuaithe.

This project received grant aid from Comhar na nOileán
Teo’s Rural Development Programme which is financed
by the Irish Government under the Rural Development
Programme Ireland 2007-2013 and by the European
Agricultural Fund for Rural Development: Europe
investing in Rural Areas.

VAT No: 6517312E Comharchumann Forbartha Árann Teo., Ionad Fiontair Cholm Ó hIarnáin,
Cill Rónáin, Árainn, Cuan na Gaillimhe.
Fón: 099 61354/61394 Facs: 099 61454 eolas@cfarann.ie    www.cfarann.ie