Comharchumann Forbartha Árann Teo
Back to Home Email Us

 

Baile


Seo leanas cuid dé na h-imeachtaí a bhíonn ar siúl ar Inis Mór I rith na bliana.

Pátrún Inis Mór

Féile 3 lá atá sa bpátrún a bhíonn ar siúl ag deireadh mí Meitheamh gach bliain. Bíonn spóirt, spraoi, ceoil, damhsa, rásaí currachaí agus srl do ghasúir agus daoine fásta. Tugann an Pátrún slua mór isteach chuig Inis Mór gach bliain.
Cuireadh mé agat cúpla pictiúr don patrún.

Leath Marathon Aer Árann

I Mhí Aibreáin gach bliain eagraíonn Aer Árann leath marathon ar Inis Mór, chun airgead a bhailiú do ospidéal “Temple Street”. Bíonn os cionn céad duine ag glacadh páirt gach bliain agus is iontach an méid airgead a bhailíonn siad gach bliain.

Snámh Lá Nollaig

Ar son an Báid Tarrthála gach Lá Nollaig a léimeann os cionn trí scóir duine isteach san fharraige chun airgead a bhailiú. Tar éis an t-Aifreann maidin Lá Nollaig tagann gach duine le chéile ar an chéibh chun féachaint nó páirt a thógáil sa snámh bliantúil Nollaig.

 

 


 
 
Comhar na nOileáin Teo
Plean Forbartha Náisiúnta
An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta
Leadar
Ciste Talmhaíochta na hEorpa don Fhorbairt Tuaithe
 
Maoinithe ag Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta, 2007-2013
Funded by the Irish Government under the National Development Plan 2007-2013

 
Fuair an togra seo tacaíocht deontais ó Chlár Forbartha
Tuaithe Chomhar na nOileán Teo atá maoinithe ag
Rialtas na hÉireann faoin bPlean Forbartha Náisiúnta na hÉireann
2007-2013 agus ag Ciste Talmhaíochta na hEorpa don
Fhorbairt Tuaithe: Infheistiú á dhéanamh ag an Eoraip
i gCeantair Tuaithe.

This project received grant aid from Comhar na nOileán
Teo’s Rural Development Programme which is financed
by the Irish Government under the Rural Development
Programme Ireland 2007-2013 and by the European
Agricultural Fund for Rural Development: Europe
investing in Rural Areas.

VAT No: 6517312E Comharchumann Forbartha Árann Teo., Ionad Fiontair Cholm Ó hIarnáin,
Cill Rónáin, Árainn, Cuan na Gaillimhe.
Fón: 099 61354/61394 Facs: 099 61454 eolas@cfarann.ie    www.cfarann.ie